Tag: reno 8pro

Oppo Reno 8pro- 5g, Full specification review, and India price (July 2022)

OPPO RENO 8PRO Oppo Reno 7மற்றும் 7pro  ஸ்மார்ட்போன்களின் வெற்றியைத் தொடர்ந்து அதன் அடுத்த Reno 8,8pro என்ற புதிய ஸ்மார்ட்போன்களை 18 ஜூலை அன்று அறிமுகப்படுத்தியது ஒப்போ நிறுவனம், Reno 7,7proஸ்மார்ட் […]

Continue reading