Tag: samsung a54 india price

What is the price of Samsung A54 128GB in India? | specs & price

What is the price of Samsung A54 128GB in India? தற்போது இந்தியாவில் 8GB+128GB, ram மற்றும் நினைவகம் கொண்ட ஸ்மார்ட்போன் 38,999 என்ற விலையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது,  மேலும் சில வங்கி […]

Continue reading